Skat på bolig i Spanien

12 Jul | 4 min read

Herunder lidt generel info om betaling af SKAT på sin bolig i Spanien:

Ejendomsskat (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles – IBI)

Dette er en lokal afgift på ejendomme i Spanien, som skal betales, uanset om ejeren er bosiddende i Spanien eller ej. Den udregnes på baggrund af ejendomsværdien, som fastsættes af kommunen. Der er tale om en administrativt fastsat værdi, som normalt er lavere end markedsværdien – ofte endog meget lavere.

Generelt er der tale om en afgift i størrelsesordenen 150-400 euro om året.

Personlig indkomstskat (Impuesto sobre la Renta de No Residentes – IRNR)

Hvis man som ejer af fast ejendom ikke er bosat i Spanien, og ikke har indtægter fra udleje af boligen eller nogen andre indtægter i Spanien, vil skatten blive beregnet på baggrund af ejendommens værdi.

Denne skat er fastsat som enten 19 eller 24 % af en fast procentsats af ejendomsværdien. Procentsatsen udgør 1,1 %, hvis ejendomsværdien er blevet fastsat, 2 %, hvis den ikke er blevet fastsat og 1,1 % af 50 % af købsprisen, hvis ejendommen ikke har en registreret ejendomsværdi.

Nedenstående tjener til yderligere forklaring.

For eksempel, hvis en ejendom er vurderet til 100.000 euros, kan skatten beregnes som følger:
IRNR – skattegrundlaget er 1,1 % af ejendomsværdien på 100.000 euro, dvs. 1.100 euro. Skatten bliver følgelig 19 eller 24 % af 1.100 euro, dvs. 209 eller 264 euro om året.

Er man bosat i Spanien, skal man betale indkomstskat baseret på sin årlige indtjening. Skatten afhænger af indkomstens størrelse.

Vi anbefaler altid at man får sine rådgivere i Spanien (advokat og mægler) til at lave en konkret analyse, således at der er fuld klarhed over alle omkostninger ved at eje boligen man vil købe eller allerede har købt.

Kontakt os direkte på info@bolig-udland.dk eller på telefon 36 96 48 09, hvis du vil have en mere udførlig snak om emnet.

Subscribe to the newsletter and secure the best properties!